Νέες παραλαβές υφασμάτων στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.