Λονέτες με το μέτρο εισαγωγής σε μοναδικά σχέδια και χρώματα.