Καραβόπανα με το μέτρο ψηφιακής εκτύπωσης σε ποικίλα σχέδια και χρώματα.